Formularz

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego na zajęcia w Domu Jogi Winnica.

Twoje Dane

Regulamin Zajęć

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, mające wpływ na praktykę należy zgłosić na końcu tego formularza.
 2. W czasie zajęć należy przestrzegać zaleceń dotyczących problemów zdrowotnych, zapamiętać je oraz stosować się do nich przy każdym powtórzeniu ćwiczenia wymagającego dostosowania.
 3. Kobiety w ciąży zobowiązane są do poinformowania osoby prowadzącej o swoim stanie, przedstawienia zgody lekarskiej lub podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań.
 4. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej.
 5. Program każdych zajęć stanowi całość. Uczestnicy realizują go zgodnie z podawanymi instrukcjami. Wszelkie zmiany wprowadzone do programu zajęć powinny być realizowane tylko za zgodą osoby prowadzącej.
 6. Na zajęcia przychodzimy punktualnie, najlepiej ok. 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby spokojnie się przebrać i zająć miejsce w sali.
 7. Do ćwiczeń najlepiej przystępować ok. 2-3 godziny po ostatnim dużym posiłku.
 8. Ćwiczymy boso lub w skarpetkach, w stroju zapewniającym swobodę ruchu.
 9. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć w wykonywaniu ćwiczeń.
 10. Przed wejściem do sali należy wyłączyć telefony komórkowe.
 11. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować salę, odkładając używany sprzęt.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące praktyki można wyjaśnić z osobą prowadzącą w czasie wolnym przed lub po zajęciach.

Praktyka Jogi i inne zajęcia odbywające się w Domu Jogi Winnica, mają na celu zwiększenie świadomości ciała, wzmocnienie i uelastycznienie mięśni oraz poprawę samopoczucia.
W przypadku określonych problemów zdrowotnych, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu, ćwiczenia wymagają odpowiednich modyfikacji. Niektóre schorzenia wykluczają wykonywanie pewnych pozycji.

Zaznacz, które z poniżej podanych dolegliwości dotyczą Ciebie

Uwagi

Zaakaceptuj, aby móc wysłać formularz